Радио Лотел

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 354/2008
Пун назив емитера: Предузеће за проуводњу, промет и услуге Лотел Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Лотел
Mатични број: 06445110
ПИБ: 101194970
Адреса: Максима Горког 2
Место: Лозница
Телефон: 015/873-118
015/882-227
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Мандић
Главни и одговорни уредник: Драган Мандић
Власничка структура: 1. Драган Мандић - 50%
2. Милан Топаловић - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 197 - Гучево, фреквенција 107,4 МХз