ТИМ РАДИО

Датум последње измене:   03.11.2015

Број дозволе: 355/2008-1
Пун назив емитера: ДРУШТВО ЗА РАДИО И ДИФУЗИЈУ ТИМ РАДИО Д.О.О. ПРЊАВОР
Скраћени идентификациони знак емитера: ТИМ РАДИО
Mатични број: 06565417
ПИБ: 101398125
Адреса: Арчибалда Рајса, занатски центар бб, Прљавор
Место: Коцељева
Телефон: 015/283-345
Факс: 015/283-345
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драгана Којић
Главни и одговорни уредник: Драгана Којић
Власничка структура: 1. Драгана Којић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 204/Прњавор, фреквенција 97,4 MHz