Радио Шабац

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 356/2008-3
Пун назив емитера: Јавно предузеће радио телевизија Шабац
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Шабац
Mатични број: 20198397
ПИБ: 104616653
Адреса: Кнеза Лазара бр.1
Место: Шабац
Телефон: 015/353-242
Факс: 015/353-268
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Наташа Анђић
Главни и одговорни уредник: Наташа Анђић
Власничка структура: 1. Oпштинa Шабац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 205 - Шабац, фреквенција 103,7 MHz