Радио Ваљево

Датум последње измене:   21.02.2014

Број дозволе: 357/2008-1
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће Радио Ваљево
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ваљево
Mатични број: 06121179
ПИБ: 100067503
Адреса: Војводе Мишића 21
Место: Ваљево
Телефон: 014/227-150
Факс: 014/227-150
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Предраг Обућина
Главни и одговорни уредник: Предраг Обућина
Власничка структура: 1. Град Ваљево - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 209 - Ваљево-Боричевац, фреквенција 95,8 МХз