РАДИО 014

Датум последње измене:   24.08.2015

Број дозволе: 358/2008-5
Пун назив емитера: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО 014, ВАЉЕВО
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО 014
Mатични број: 17508679
ПИБ: 103066459
Адреса: Лепеничка бр. 9
Место: Ваљево
Телефон: 014/290-470
Факс: 014/290-470
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Дејан Марковић
Главни и одговорни уредник: Дејан Марковић
Власничка структура: 1. Владимир Урошевић, Мајур - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 210/Ваљево, фреквенција 98,2 МHz