ТДИ радио

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 27/2006-4
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ радио телевизија д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТДИ радио
Mатични број: 17128388
ПИБ: 102381838
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21
Место: Београд
Телефон: 011/404-9800
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт: http://www.tdiradio.com
Одговорно лице за заступање: Ружица Крџић
Главни и одговорни уредник: Душица Стевановић
Власничка структура: 1. Милош Крџић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бр 011 - Београд-Ушће, фреквенција 91,80 МХз