Радио Кула

Датум последње измене:   12.09.2011

Број дозволе: 360/2008-1
Пун назив емитера: Привредно друштво за трговину, услуге и проток информација Виноградина Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Кула
Mатични број: 20288965
ПИБ: 104999135
Адреса: Владе Зечевића 17
Место: Ваљево
Телефон: 014/236-622
014/244-471
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милан Симић
Главни и одговорни уредник: Милан Симић
Власничка структура: 1. Милан Симић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 212 - Ваљево, Мрчић фреквенција 102,8 МХз