Радио Владимирци

Датум последње измене:   18.09.2014

Број дозволе: 362/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за промет, услуге и телекомуникације и маркетинг Радио Владимирци Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Владимирци
Mатични број: 17551809
ПИБ: 103322795
Адреса: Светог Саве 57
Место: Владимирци
Телефон: 015/513-388
015/514-755
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Маја Павличевић
Главни и одговорни уредник: Слетлана Новаковић
Власничка структура: 1. Миољуб Павличевић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 214 - Владимирци-Скупљен, фреквенција 89,50 МХз