Радио Бела Црква

Датум последње измене:   21.01.2015

Број дозволе: 363/2008-1
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће Б Ц Инфо
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бела Црква
Mатични број: 08724598
ПИБ: 100964577
Адреса: Пролетерска 4
Место: Бела Црква
Телефон: 013/852-099
Факс: 013/851-173
Email адреса:
Сајт: http://www.radiobelacrkva.rs
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Радојица Мали
Главни и одговорни уредник: Радојица Мали
Власничка структура: 1. Општина Бела Црква - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 216/Бела Црква-Урван, фреквенција 92,4 MHz