RADIO NAXI MAX 106,6

Датум последње измене:   16.11.2015

Број дозволе: 364/2008-3
Пун назив емитера: ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ASTERIAS Д.О.О., НОВИ КНАЖЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: RADIO NAXI MAX 106,6
Mатични број: 20037466
ПИБ: 103902311
Адреса: Коче Колара 1/11, (адреса студија: Маршала Тита 2, Чока)
Место: Нови Кнежевац
Телефон: 065/551-0660
Факс: 024/556-922
Email адреса:
Сајт: http://www.radiomaxcoka.com
Одговорно лице за заступање: Бојан Брзак
Главни и одговорни уредник: Бојан Брзак
Власничка структура: 1. Бојан Брзак-50%
2. Ален Марић-50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 217/ Чока, фреквенција 106,6 MHz