Радио Бус

Датум последње измене:   05.03.2015

Број дозволе: 366/2008-2
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију БУС друштво са ограниченом одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бус
Mатични број: 08770751
ПИБ: 102193361
Адреса: Светозара Марковића 15/10
Место: Ковин
Телефон: 013/744-640
Факс: 013/741-475
Email адреса:
Сајт: http://www.radiobus.co.rs
Одговорно лице за заступање: Елизабета Тот
Главни и одговорни уредник: Владимир Вјештић
Власничка структура: 1. Владимир Вјештић, Ковин - 50%
2. Елизабета Тот, Ковин - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 221/Ковин, фреквенција 89,5 МHz