Pallas radio

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 367/2008
Пун назив емитера: Pallas Production D.O.O. предузеће за телекомуникације и радио и телевизијске активности
Скраћени идентификациони знак емитера: Pallas radio
Mатични број: 20098104
ПИБ: 104134428
Адреса: Крајишка 39
Место: Банатско велико село
Телефон: 0230/51-252
023/812-622 студ
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.pallasradio.com
Одговорно лице за заступање: Милорад Мартин
Главни и одговорни уредник: Милорад Мартин
Власничка структура: 1. Дубравка Мартин - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 222 - Нова Црња-Српска црња, фреквенција 94,8 МХз