Радио Ритам

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 369/2008
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Ритам
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ритам
Mатични број: 08648727
ПИБ: 101817168
Адреса: Војводе Радомира Путника 1/2
Место: Панчево
Телефон: 013/351-045
013/316-247
013/316-242
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Василије Малица
Главни и одговорни уредник: Василије Малица
Власничка структура: 1. Василије Малица - 55%
2. Сперанца Цвијановић - 45%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 226 - Панчево, фреквенција 106,0 МХз