РАДИО МАРИЈА БАНАТА

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 370/2008-1
Пун назив емитера: ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ РАДИО МАРИЈА, ПЛАНДИШТЕ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО МАРИЈА БАНАТА
Mатични број: 08676313
ПИБ: 102290678
Адреса: Маршала Тита 57, Пландиште (адреса за доставу поште Матије Гупца 10, Суботица)
Место: Пландиште
Телефон: 024/600-099
Факс: 024/600-099
Email адреса:
Сајт: http://www.radiomarija.rs
Одговорно лице за заступање: Преч.Иштван Палaтинуш
Главни и одговорни уредник: Преч.Иштван Палaтинуш
Власничка структура: 1. Римокатоличка црква-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 227/Пландиште, фреквенција 89,7 МHz