РАДИО TОП ФМ 106.8

Датум последње измене:   30.10.2014

Број дозволе: 28/2006-3
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге Радио Топ ФМ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО TОП ФМ 106.8
Mатични број: 06029434
ПИБ: 101833393
Адреса: Рајка од Расине 30/2
Место: Београд
Телефон: 011/412-1000
011/412-1068
Факс: 011/412-1666
Email адреса:
Сајт: http://www.topfm.rs
Одговорно лице за заступање: Саша Крстић
Главни и одговорни уредник: Саша Крстић
Власничка структура: 1. Саша Kрстић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006.године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бр 11 - Београд-Кошутњак, фреквенција 106,80 МХз