РАДИО АНТЕНА 013 94,0

Датум последње измене:   19.10.2015

Број дозволе: 372/2008-7
Пун назив емитера: РАДИО ВРШАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВРШАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АНТЕНА 013 94,0
Mатични број: 08168415
ПИБ: 100910623
Адреса: Сремска 58а, Вршац
Место: Вршац
Телефон: 063/810-3228
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Гордана Радаков
Главни и одговорни уредник: Гордана Радаков
Власничка структура: 1. Гордана Радаков, Вршац - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 230/Вршац-Вршац брег, фреквенција 94,0 МHz