Радио Музички Макс

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 373/2008
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу за телекомуникације ИН Маx
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Музички Макс
Mатични број: 08690456
ПИБ: 100595406
Адреса: Бихаћка 16
Место: Вршац
Телефон: 013/832-419
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.maxradio.rs
Одговорно лице за заступање: Горан Олујић
Главни и одговорни уредник: Горан Олујић
Власничка структура: 1. Горан Олујић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 231 - Вршац, фреквенција 94,7 МХз