Радио Фар

Датум последње измене:   21.01.2015

Број дозволе: 375/2008-1
Пун назив емитера: Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, промет роба и услуга Danelli
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Фар
Mатични број: 08688109
ПИБ: 101084067
Адреса: Братства и јединства 1
Место: Алибунар
Телефон: 013/641-258
Факс: 013/641-246
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јон Ардељан
Главни и одговорни уредник: Јон Ардељан
Власничка структура: 1. Јон Ардељан, Алибунар - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 233/Алибунар, фреквенција 96,7 MHz