Радио Дунав

Датум последње измене:   01.06.2010

Број дозволе: 376/2008-1
Пун назив емитера: Stefan street D.O.O. огранак РТВ Дунав
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Дунав
Mатични број: 20088567
ПИБ: 104092249
Адреса: Радничка 3 Милоша Обилића 6
Место: Апатин
Телефон: 025/776-498
025/778-832
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiodunav.com
Одговорно лице за заступање: Илинка Дукић
Главни и одговорни уредник: Александар Дукић
Власничка структура: 1. Илинка Дукић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 235 - Апатин, фреквенција 98,7 МХз