Радио Бап 95,1

Датум последње измене:   30.03.2015

Број дозволе: 377-1/2008-2
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће радио и телевизија Бачка Паланка
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бап 95,1
Mатични број: 08779384
ПИБ: 102673926
Адреса: Жарка Зрењанина 74/4
Место: Бачка Паланка
Телефон: 021/750-188
021/751-055
Факс: 021/750-188
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јулија Ристић Сремац
Главни и одговорни уредник: Јулија Ристић Сремац
Власничка структура: 1. Општина Бачка Паланка - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програмау периоду од 10 до 12 часова, од 16 до 18 часова и од 21 од 00:30 часова
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 237/Бачка Паланка, фреквенција 95,1 МHz