Радио Тренд

Датум последње измене:   03.08.2010

Број дозволе: 378/2008-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Импрес
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Тренд
Mатични број: 08612862
ПИБ: 101444720
Адреса: Дунавска 2
Место: Бачка Топола
Телефон: 024/715-373
024/716-999
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiotrend.co.yu
Одговорно лице за заступање: Рајко Вулин
Главни и одговорни уредник: Рајко Вулин
Власничка структура: 1. Рајко Вулин - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 238 - Бачка Топола, фреквенција 97,8 МХз