РАДИО РЕГИЈЕ

Датум последње измене:   13.10.2015

Број дозволе: 379/2008-5
Пун назив емитера: ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАЧКА ТОПОЛА, БАЧКА ТОПОЛА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО РЕГИЈЕ
Mатични број: 08744360
ПИБ: 101582219
Адреса: Дунавска 8/3
Место: Бачка Топола
Телефон: 024/715-910
024/711-336
Факс: 024/715-910
Email адреса:
Сајт: http://www.radioregije.co.rs
Одговорно лице за заступање: Корнелиа Мирић Наместовски
Главни и одговорни уредник: Марина Клобушицки, Гизела Комароми
Власничка структура: 1. Општина Бачка Топола - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 239/Бачка Топола-силос, фреквенција 107,9 MHz