Радио Инђија

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 380/2008
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање радио телевизија Инђија
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Инђија
Mатични број: 08169101
ПИБ: 101800081
Адреса: Војводе Степе I/3
Место: Инђија
Телефон: 022/561-211
022/561-115
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvindjija.co.rs
Одговорно лице за заступање: Цвијетко Тадић
Главни и одговорни уредник: Радослав Ковачевић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Инђија - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 244 - Инђија, фреквенција 96,0 МХз