РАДИО ФРУШКА ГОРА 105,0

Датум последње измене:   19.06.2015

Број дозволе: 381/2008-6
Пун назив емитера: РАДИО ФРУШКА ГОРА Д.О.О., ЗА ИНФОРМАТИВНУ, МАРКЕТИНШКУ И ЗАБАВНУ ДЕЛАТНОСТ ИЗ РУМЕ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ФРУШКА ГОРА 105,0
Mатични број: 20111186
ПИБ: 104265549
Адреса: Главна 172А
Место: Рума
Телефон: 022/472-698
Факс: 022/471-469
Email адреса:
Сајт: http://www.radiofruskagora.com
Одговорно лице за заступање: Љубица Ерор
Главни и одговорни уредник: Миољка Радуловић
Власничка структура: 1. Славко Стијаковић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 245/Ириг, фреквенција 105,0 MHz