Радио Кулска комуна

Датум последње измене:   18.02.2011

Број дозволе: 382/2008-2
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Информативно Пропагандни центар Кула
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Кулска комуна
Mатични број: 08138117
ПИБ: 100262895
Адреса: Максима Горког 1
Место: Кула
Телефон: 025/722-908
025/722-948
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiokula.co.rs
Одговорно лице за заступање: Ђорђо Бојанић
Главни и одговорни уредник: Ђуро Папуга
Власничка структура: 1. Ђорђо Бојанић - 1,52%
2. Славица Голубовић - 0,72%
3. Ксенија Мијачић - 1,76%
4. Властимир Крвавац - 2,08%
5. Вукан Дубљевић - 0,96%
6. Љубомир Дудаш - 1,76%
7.Ђуро Папуча - 0,96%
8. Миланка Поповић - 0,64%
9. Деже Секелаш - 2,00%
10. Даница Ранков - 2,14%
11. Приватизациони регистар - 15%
12. Акцијски фонд РС - 70,40%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 248 - Кула, фреквенција 89,2 МХз