РАДИО МАРИЈА НОВИ САД

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 383/2008-2
Пун назив емитера: РАДИОДИФУЗНИ ЦЕНТАР КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ РАДИО МАРИЈА, НОВИ САД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО МАРИЈА НОВИ САД
Mатични број: 08095370
ПИБ: 102081223
Адреса: Косте Абрашевића 16, Нови Сад (адреса за доставу поште Матије Гупца 10, Суботица)
Место: Нови Сад
Телефон: 024/600-099
Факс: 024/600-099
Email адреса:
Сајт: http://www.radiomarija.rs
Одговорно лице за заступање: Мсгр. Др Андрија Анишић
Главни и одговорни уредник: Преч.Иштван Палaтинуш
Власничка структура: 1. Римокатоличка црква-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 249/Нови Сад, фреквенција 90,0 МHz