Радио Први

Датум последње измене:   30.01.2012

Број дозволе: 384/2008-2
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Сајам
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Први
Mатични број: 20294230
ПИБ: 105023041
Адреса: Народног фронта 73
Место: Нови Сад
Телефон: 021/544-433
Факс: 021/544-433
Email адреса:
Сајт: http://www.sajam.net
Одговорно лице за заступање: Јернеј Штравс Тису
Главни и одговорни уредник: Јернеј Штравс Тису
Власничка структура: 1. Радио продукција плус д.о.о., Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 250 - Нови Сад, фреквенција 91,0 МHz