Радио 021

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 386/2008
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће 021 Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио 021
Mатични број: 08655430
ПИБ: 100238241
Адреса: Светозара Милетића 45
Место: Нови Сад
Телефон: 021/473-9240
021/473-9244
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radio021.info
Одговорно лице за заступање: Слободан Стојшић
Главни и одговорни уредник: Слободан Стојшић
Власничка структура: 1. Милена Јерков - 1%
2. Гордана Михајловић - 1%
3. Зоран Радусин - 1%
4. Иванка Јевтић - 1%
5. Дарко Рудић - 4%
6. Владан Миљковић - 1%
7. Слободан Крајиновић - 7%
8. Жарко Симовић - 3%
9. Роберт Киш - 1%
10. Светлана Томов - 1%
11. Дејан Пралица - 2%
12. Слободан Стојшић - 77%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 252 - Нови Сад, фреквенција 92,2 МХз