Радио Сигнал

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 387/2008
Пун назив емитера: РТВ Сигнал-НС Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сигнал
Mатични број: 08608571
ПИБ: 101657682
Адреса: Булевар ослобођења 88/II
Место: Нови Сад
Телефон: 021/450-555
021/453-121
021/4724-900
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosignal.rs
Одговорно лице за заступање: Миодраг Вучинић
Главни и одговорни уредник: Миодраг Вучинић
Власничка структура: 1. Миодраг Вучинић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 253 - Нови Сад, фреквенција 98,8 МХз