Радио Планета

Датум последње измене:   07.07.2014

Број дозволе: 388/2008-4
Пун назив емитера: Планета 21000 Д.О.О. За производњу и емитовање радио и ТВ програма експорт-импорт и услуге
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Планета
Mатични број: 08779368
ПИБ: 102676182
Адреса: Филипа Вишњића 5а
Место: Нови Сад
Телефон: 021/4723-424
021/6720-440
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radioplaneta.co.rs
Одговорно лице за заступање: Тања Јаковљевић-Дракулић
Главни и одговорни уредник: Тања Јаковљевић-Дракулић
Власничка структура: 1. Тања Јаковљевић - Дракулић, Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 254 - Нови Сад, фреквенција 100,6 МHz