Радио Новости

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 30/2006-2
Пун назив емитера: Радио Новости Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Новости
Mатични број: 20140135
ПИБ: 104284291
Адреса: Трг Николе Пашића 7
Место: Београд
Телефон: 011/3398-204
011/3398-187
011/3398-041
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radionovosti.co.rs
Одговорно лице за заступање: Немања Минов
Главни и одговорни уредник: Немања Минов
Власничка структура: 1. НИД компанија „Новости“ а.д. Београд – 5%
2. Владан Самаџић, Београд 23,75%
3. Андрија Добријевић, Београд - 23,75%
4. Милан Ђорђевић, Београд - 23,75%
5. Ратомир Красић, Београд - 23,75%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Б3/Београд-Трг Николе Пашића, фреквенција 104,70 MHz.