ТДИ РАДИО107,5MHZ

Датум последње измене:   08.11.2012

Број дозволе: 391/2008-7
Пун назив емитера: Радио 5 Д.О.О. за радиодифузну делатност
Скраћени идентификациони знак емитера: ТДИ РАДИО107,5MHZ
Mатични број: 08656754
ПИБ: 100726678
Адреса: Булевар Ослобођења 81
Место: Нови Сад
Телефон: 021/523-952
Факс: 021/523-952
Email адреса:
Сајт: http://www.radio5.co.rs
Одговорно лице за заступање: Јадранка Дујић
Главни и одговорни уредник: Маjа Ћирић
Власничка структура: 1. Наташа Ђедовић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 257 - Нови Сад, фреквенција 107,5 МХз