Радио Оџаци

Датум последње измене:   30.04.2014

Број дозволе: 392/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Информативни центар Оџаци
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Оџаци
Mатични број: 08220441
ПИБ: 101429795
Адреса: Јурија Гагарина 20
Место: Оџаци
Телефон: 025/5742-133
Факс: 025/5742-133
Email адреса:
Сајт: http://www.ico.rs
Одговорно лице за заступање: Зоран Лукић
Главни и одговорни уредник: Зоран Лукић
Власничка структура: 1. Општина Оџаци - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 259 - Ратково, фреквенција 107,4 МХз