NO LIMIT RADIO

Датум последње измене:   28.11.2013

Број дозволе: 393/2008-1
Пун назив емитера: РАДИО СТАНИЦА NO LIMIT RADIO Д.О.О., СЕНТА
Скраћени идентификациони знак емитера: NO LIMIT RADIO
Mатични број: 20222913
ПИБ: 104750198
Адреса: Вука Караџића 23
Место: Сента
Телефон: 024/827-545
024/827-546
064/8624-624
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.nolimitradio.net
Одговорно лице за заступање: Александар Атлагић
Главни и одговорни уредник: Поч Атила
Власничка структура: 1. "SKS Company" д.о.о. Сента - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 260/Сента-силос, фреквенција 91,1 МHz