РАДИО МАРИЈА СОМБОР

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 394-2/2008-1
Пун назив емитера: ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ РАДИО МАРИЈА, СОМБОР
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО МАРИЈА СОМБОР
Mатични број: 08095370
ПИБ: 102081223
Адреса: Трг св. Терезије 3, Суботица (адреса за доставу поште Матије Гупца 10, Суботица)
Место: Сомбор
Телефон: 024/600-099
Факс: 024/600-099
Email адреса:
Сајт: http://www.radiomarija.rs
Одговорно лице за заступање: Мсгр.др Андрија Анишић
Главни и одговорни уредник: Преч.Иштван Палaтинуш
Власничка структура: 1. Римокатоличка црква-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програмаспецијализована медијска услуга у периоду: понедељком, средом и петком од 12 до 00 часа, уторком, четвртком и суботом од 00 до 12 часова, недеља по договору
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 262/Сомбор, фреквенција 95,7 МHz