Радио Фортуна

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 395/2008-1
Пун назив емитера: Предузеће за емитовање и реализацију РТВ програма Зоана Прес Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Фортуна
Mатични број: 08779635
ПИБ: 102673731
Адреса: Краља Петра I 18/I
Место: Сомбор
Телефон: 025/412-454
025/413-980
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зорица Дучић
Главни и одговорни уредник: Зорица Дучић
Власничка структура: 1. Зорица Дучић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 263 - Сомбор, фреквенција 106,6 МХз