Радио Озон

Датум последње измене:   28.11.2013

Број дозволе: 396/2008-2
Пун назив емитера: Озон друштво са ограниченом одговорношћу предузеће за радиодифузну делатност
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Озон
Mатични број: 08662797
ПИБ: 100797647
Адреса: Краља Петра I бр. 24
Место: Сремска Митровица
Телефон: 022/610-680
Факс: 022/627-644
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Дијана Ашталковски Шћекић
Главни и одговорни уредник: Дијана Ашталковски Шћекић
Власничка структура: 1. Синиша Бошковић - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 265 - Сремска Митровица, фреквенција 91,9 МHz