Радио Стара Пазова

Датум последње измене:   29.11.2013

Број дозволе: 397/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће за информисање Радио телевизија Стара Пазова
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Стара Пазова
Mатични број: 08015252
ПИБ: 100531512
Адреса: Краља Петра I бр. 10
Место: Стара Пазова
Телефон: 022/310-011
022/310-021
Факс: 022/310-071
Email адреса:
Сајт: http://www.rsp.co.rs
Одговорно лице за заступање: Јовица Гагрица
Главни и одговорни уредник: Јовица Гагрица
Власничка структура: 1. Општина Стара Пазова - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 267 - Стара Пазова, фреквенција 91,5 МHz