РАДИО ПИНГВИН 90.9

Датум последње измене:   27.10.2015

Број дозволе: 31/2006-7
Пун назив емитера: РАДИО ДИФУЗНО ДРУШТВО ПИНГВИН Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ПИНГВИН 90.9
Mатични број: 07569700
ПИБ: 101674511
Адреса: Шумадијски трг 6а
Место: Београд
Телефон: 011/404-0444
Факс: 011/404-0445
Email адреса:
Сајт: http://www.radiopingvin.com
Одговорно лице за заступање: Горан Петровић
Главни и одговорни уредник: Милош Бајић
Власничка структура: 1. S Media team д.о.о., Београд - 100%
Рок важења дозволе: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бгр 6/Нови Београд-Бежанија-СЦ 11. април, фреквенција 90,90 МHz