РАДИО МАРИЈА СУБОТИЦА

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 399-2/2008-1
Пун назив емитера: ИНФОРМАТИВНО-ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ РАДИО МАРИЈА, СУБОТИЦА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО МАРИЈА СУБОТИЦА
Mатични број: 08095370
ПИБ: 102081223
Адреса: Трг св. Терезије 3, Суботица (адреса за доставу поште Матије Гупца 10, Суботица)
Место: Суботица
Телефон: 024/600-099
Факс: 024/600-099
Email адреса:
Сајт: http://www.radiomarija.rs
Одговорно лице за заступање: Мсгр.др Андрија Анишић
Главни и одговорни уредник: Преч.Иштван Палaтинуш
Власничка структура: 1. Римокатоличка црква-100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програмаспецијализована медијска услуга у периоду: понедељком, средом, петком и недељом од 13 до 19 часова и од 01 до 07 часова, уторком, четвртком и суботом од 07 до 13 часова и од 19 до 01 часова
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 269/Суботица, фреквенција 90,7 МHz