Radio YU Eco

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 400/2008
Пун назив емитера: „YU ECO“ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio YU Eco
Mатични број: 08393214
ПИБ: 100959270
Адреса: Магнетна поља бб
Место: Суботица
Телефон: 024/546-053
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.yueco.rs
Одговорно лице за заступање: Јожеф Пинтер
Главни и одговорни уредник: Јожеф Пинтер
Власничка структура: 1. Јожеф Пинтер, Суботица - 50%
2. Славица Пинтер, Суотица - 50%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 270 - Суботица, фреквенција 100,6 МХз