Радио Суботица

Датум последње измене:   05.03.2014

Број дозволе: 402/2008-2
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Суботица, Szаbadkai radio Kozvallalat T.F.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Суботица
Mатични број: 08009309
ПИБ: 100958540
Адреса: Парк Рајхл Ференца 1-8
Место: Суботица
Телефон: 024/552-200
024/654-100
Факс: 024/551-902
Email адреса:
Сајт: http://www.radiosubotica.co.rs
Одговорно лице за заступање: Љубиша Степановић
Главни и одговорни уредник: в.д. Татјана Милошевић, в.д. Ерне Немет, в.д. Ивана Петреканић Сич
Власничка структура: 1. Скупштина општине Суботица - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 272 - Суботица, фреквенција 104,4 МHz