Радио Темерин

Датум последње измене:   01.12.2008

Број дозволе: 403/2008
Пун назив емитера: Културно информативни центар Лукијан Мушицки
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Темерин
Mатични број: 088060670
ПИБ: 104503057
Адреса: Новосадска 324
Место: Темерин
Телефон: 021/843-695
021/843-883
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Бојан Торбица
Главни и одговорни уредник: Бојан Торбица
Власничка структура: 1. Општина Темерин - 100%
Рок важења дозволе: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 273 - Темерин, фреквенција 93,5 МХз