РАДИО АС ФМ

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 32/2007-5
Пун назив емитера: НС-АС Д.О.О. ПРОИЗВОДЊА, ТРГОВИНА И УСЛУГЕ, НОВИ САД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АС ФМ
Mатични број: 08696799
ПИБ: 100457403
Адреса: Народног фронта 73
Место: Нови Сад
Телефон: 021/641-1111
Факс: 021/467-181
Email адреса:
Сајт: http://www.radioas.fm
Одговорно лице за заступање: Александар Ђурић
Главни и одговорни уредник: Александар Ђурић
Власничка структура: 1. Александар Ђурић, Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје аутономне покрајине
Радиодифузна област:
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Пр 1/Кикинда, фреквенција 95,60 MHz; Панчево, фреквенција 89,80 MHz; Сомбор, фреквенција 101,30 MHz;
Зрењанин, фреквенција 102,40 MHz; Сремска Митровица, фреквенција 95,70 MHz; Сента, фреквенција 97,50 MHz; Оџаци, фреквенција 98,40 MHz; Суботица, фреквенција 97,00 MHz; Вршац-брег, фреквенција 99,20 MHz; Рума, фреквенција 89,70 MHz; Кула, фреквенција 91,20 MHz; Бачка Топола, фреквенција 95,20 MHz; Врбас, фреквенција 88,50 MHz; Нови Сад, фреквенција 95,80 MHz;