ТВ Девић

Датум последње измене:   21.05.2013

Број дозволе: 410/2009-1
Пун назив емитера: Радио-дифузно предузеће РТВ Девић плус Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Девић
Mатични број: 20179350
ПИБ: 104554715
Адреса: Иве Бајазита 2
Место: Смедеревска Паланка
Телефон: 026/340-990
026/319-990
Факс: 026/319-990
Email адреса:
Сајт: http://www.devic.tv
Одговорно лице за заступање: Петар Девић
Главни и одговорни уредник: Петар Девић
Власничка структура: 1. Јелена Девић-Радојковић - 40%
2. Петар Девић - 60%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 96 - Велика Плана-Врбица, канал 53