ТВ Лотел плус

Датум последње измене:   09.07.2014

Број дозволе: 411/2009-2
Пун назив емитера: Лотел плус Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Лотел плус
Mатични број: 20430052
ПИБ: 105652487
Адреса: Максима Горког 2
Место: Лозница
Телефон: 015/873-118

Факс: 015/882-227
Email адреса:
Сајт: http://www.lotel.rs
Одговорно лице за заступање: Жарко Мандић
Главни и одговорни уредник: Драган Мандић
Власничка структура: 1. Драган Мандић - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009. до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 113 - Лозница, канал 63