ТВ Бап

Датум последње измене:   30.03.2015

Број дозволе: 415/2009-2
Пун назив емитера: Јавно информативно предузеће радио и телевизија Бачка Паланка
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Бап
Mатични број: 08779384
ПИБ: 102673926
Адреса: Жарка Зрењанина 74/4
Место: Бачка Паланка
Телефон: 021/750-188
021/751-055
Факс: 021/750-188
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јулија Ристић Сремац
Главни и одговорни уредник: Јулија Ристић Сремац
Власничка структура: 1. Општина Бачка Паланка - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 134/Бачка Паланка, канал 43