РАДИО АЛЕКСИНАЦ

Датум последње измене:   10.07.2009

Број дозволе: 416/2009
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕ AGRO-PRESS ДОО, ГРДЕТИН
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АЛЕКСИНАЦ
Mатични број: 20219122
ПИБ: 104714420
Адреса: Саве Ковачевића 13
Место: Грдетин
Телефон: 018/808-344; 063/133-7200; 060/380-8344

Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.aleksinacradio.com
Одговорно лице за заступање: Нинослав Миљковић
Главни и одговорни уредник: Нинослав Миљковић
Власничка структура: 1. Нинослав Миљковић - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 2/Алексинац, фреквенција 107,6 MHz