Радио Куршумлија

Датум последње измене:   10.07.2009

Број дозволе: 417/2009
Пун назив емитера: Радио телевизија Куршум Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Куршумлија
Mатични број: 17620525
ПИБ: 103668420
Адреса: Палих бораца 79
Место: Куршумлија
Телефон: 027/381-301
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Чедомир Савић
Главни и одговорни уредник: Славко Савић
Власничка структура: 1. Чедомир Савић, Куршумлија - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 18 - Куршумлија-Самоково, фрекванција 102,6 МХз