Радио Медвеђа

Датум последње измене:   10.07.2009

Број дозволе: 418/2009
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Медвеђа
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Медвеђа
Mатични број: 17363751
ПИБ: 101464410
Адреса: Јабланичка 63
Место: Медвеђа
Телефон: 016/891-900
016/891-867
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Радован Раденкоовић
Главни и одговорни уредник: Радован Раденкоовић
Власничка структура: 1. Скупштина општине Медвеђа - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 26 - Медвеђа-Ђоровица, фреквенција 96,5 МХз